Skei Servicenter Esso Norge AS

Møteromutleige

Tilhengerutleige

MØTEPLASSEN MIDT I FYLKET

I bankbygget, som er nabobygget til Skei Servicenter, har vi eit moderne møteromslokale til utleige. Dette lokalet er godt eigna for ulike lag og organisasjonar i Sogn og Fjordane, sidan Skei ligg midt i fylket. Møterommet har 26 sitjeplassar i hestesko, 45 i kinosal, og har tilgang til videokanon, breiband med meir. Servering etter eige ønskje på møterommet, men vi kan også lage til i kroa. Sjå menyen til kroa her.

- Prøv møteplassen midt i fylket neste gong!

OM MØTEROMMA

Møtelokalet har moderne fasilitetar og plass til 26 personar i hestesko. Ommøblering er fullt mogleg, slik som under julemiddagen for dei ansatte på Skei Servicenter.