Skei Servicenter Esso Norge AS

Servicehall

I Servicehallen utfører vi oljeskift og dekkskift etter avtale. Vi har olje i store kvantum på lager, som dekkjer etterspørselen frå entreprenørar i nærområdet. Meir informasjon om kva slags dekk vi har på lager finn du her.

I tillegg har Skei Servicenter ei rekke andre tilbod, til dømes vaskehall og trailerservice. Vi sel naturligvis forskjellige sortar drivstoff, men også gass kan vi tilby kundane våre.